Reglement

 1. Inschrijvingen uitsluitend via het inschrijfformulier op de website. Alleen inschrijvingen gedaan via het internet worden in behandeling genomen.
 2. De organisatie behoudt zich het recht voor om ontvangen inschrijvingen, ongeacht de volgorde van binnenkomst, naar eigen goeddunken voor deelname te selecteren teneinde de kwaliteit en de diversiteit van de kunstmarkt te waarborgen. Er is tegen het besluit van de organisatie geen beroep mogelijk.
 3. Deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk bericht van toewijzing.
 4. De huurprijs voor een kraam (4,00 x1,25 m) incl. dakzeil bedraagt € 35,00. Na ontvangst van de kraamhuur is de inschrijving definitief. De huurprijs dient binnen 3 werkdagen na het bericht van toewijzing te zijn overgeboekt op de bankrekening van de organisatie. Als geen betaling is ontvangen plaatsen wij geen kraam.
 5. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld indien u na toewijzing van uw inschrijving annuleert of niet op de kunstmarkt aanwezig bent of kunt zijn.
 6. De openingstijd van de Kunstmarkt is van 10.00 uur tot 17.00 uur. Deelnemers kunnen hun kraam inrichten vanaf 8.00 uur. Vanaf 10.00 uur mogen er geen auto’s meer op de markt.
 7. Kramen die om 10.45 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoud is doorgegeven op gsm nummer 0611275265 worden door de organisatie vergeven.
 8. De kramen moeten tot 17.00 uur ingericht blijven en uiterlijk 17.30 uur zijn ontruimd.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor om een kraam terug te nemen en de deelnemer de toegang te ontzeggen, indien de inhoud van de kraam niet overeenkomstig de aanmelding is. Er mogen geen andere producten dan kunst worden aangeboden of verkocht.
 10. De deelnemer dient bij het verlaten van de markt de kraam en de plaats volledig schoon achter te laten.
 11. De organisatie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan werken en/of goederen van de deelnemers. De deelnemers dragen zelf zorg voor de verzekering van hun werken.